Снимка: БНТ

Мобилни устройства ще записват и излъчват на живо в интернет броенето на гласовете в края на изборния ден. Това съобщиха от Министерството на електронното управление. До дни ще стане ясно дали заснемането ще е с таблети или смартфони.

Държавата ще закупи над 12 000 устройства, стойки за тях и карти с интернет. Разработват се и различни софтуерни програми, които ще осигурят директното излъчване от секциите на специален сайт. Видеонаблюдението ще струва близо 6 милиона и 445 хиляди лева.

Три варианта за заснемане и излъчване на живо на броенето на бюлетините са обсъждали в Министерството на електронното управление, цитирани от БНТ.

"Направихме проучване по отношение на наличните камери в училищата. Това, което установихме е, че повече от половината секционни избирателни комисии нямат изградени такива системи за видеонаблюдение", заяви Ангел Петров, главен секретар на Министерството на електронното управление.

Наличните камери в класните стаи не отговаряли на изискванията на Централната избирателна комисия.

"Тези устройства едновременно да излъчват видео и аудио с резолюция, която да може да разчита номера на бюлетината", допълни Ангел Петров.

Затова от министерството решили - телефон или таблет на стойка ще заснема, записва и излъчва броенето на бюлетините в края на изборния ден. За целта ще бъдат закупени 12 130 устройства на стойност около 2 милиона без ДДС.

"Предвидили сме достатъчен брой резервни устройства, които ще бъдат разположени на територията на населените места, в които има РИК, така че в случаите на технически проблем ще можем да осигурим тяхната замяна", добави Ангел Петров, главен секретар на Министерството на електронното управление.

Устройствата ще имат стойки и ще работят със специално приложение. След края на изборния ден председателите на комисии трябва да ги включат и да сканират QR код, за да стартират записа и живото излъчване.

"Автоматично започва записът на този процес. Автоматично започва излъчването в информационната система, публикуването в съответния сайт, откъдето гражданите ще могат да наблюдават цялостния процес", коментира Ангел Петров.

Всяко устройство ще разполага и с карта с интернет. Мобилните оператори гарантирали, че могат да осигурят покритие за прякото излъчване на броенето на бюлетините в 85% от секциите в страната. Във Варненско вече проучват къде има проблем с интернет връзката.

"В най-близката община до Варна, която е Аксаково, има поне едно село, където няма мобилна връзка. В същата община поне още три населени места, където има връзка, но тя вероятно няма да покрие изискванията за излъчване от видеонаблюдението", заяви Велин Желев, председател на РИК-Варна.

В такива случаи ще се разчита на записа от устройството. Той ще бъде публикуван на специалния сайт във възможно най-кратки срокове.

"Преди изчитане на крайния срок за обжалване всички видеозаписи ще бъдат качени на интернет страницата", каза още Ангел Петров, главен секретар на Министерството на електронното управление.

Още не е ясно къде ще бъдат позиционирани устройствата по време на излъчването. Тестовете на системата започват следващата седмица.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.