„След 15 юни трябва да паднат всички ограничения, наложени заради кризата с коронавируса. Ще остават само социалните мерки“, каза министър-председателят Бойко Борисов. Според БГНЕС, той съобщи това в началото на днешното заседание на Министерския съвет, което е присъствено. Според премиера Борисов заповедта за носене на маски в закрити пространства е недомислена. „Недомислието на заповедта как се отрази и на нас. Ако донесем по една чиния с ядене, може да сте без маски. Ако е ресторант, може да сте без маски, а сега трябва да сте с маски. Представете си как изглежда това. Сега сме се маскирали. Ако донесат ядене, може да сме без маски", поясни още Бойко Борисов. „Всеки ден създаваме проблем на хората с нещо недомислено. Ако имате редкия шанс да мога да разпоредя какво да се случи, на друго място ще се чудят какво да направят и как да го направят.

На 15 юни изтича извънредното санитарно положение. На 15 юни трябва да падне всичко, само да останат социалните мерки - 60/40 и други подобни”, каза още той. Борисов обяви, че се отпускат средства в размер на 600 000 лева за ремонта на Рилския манастир, както и 1,3 милиона лв. за пречиствателната станция на Светата обител, допълни БНТ. Освен това по пътя за Рилския манастир има опасно свлачище. Още днес регионалният министър Петя Аврамова ще се запознае със ситуацията. Борисов настоява от следващата седмица да се вземат мерки. По 200 000 лева се отпускат за Бачковския и за Троянския манастир, а за храма в Кръстова гора – 300 000 лева. За Духовната академия се отпускат 500 000 лева, а на есен ще бъдат дадени още 400 000 лева, обяви още Борисов. Предвижда се да бъдат отпуснати 15 млн. лева за училища и детски градини в Столична община, обяви още премиерът.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.