Задържаният зам.-министър Красимир Живков ще бъде сменен. Това обяви премиерът Бойко Борисов и посочи, че още в понеделник очаква предложение от екоминистъра за заместник на овакантения пост.

Премиерът подчерта, че най-важното е в министерството всеки да си върши работата и да не се поддават на други практики. Той подчерта още, че в ПП ГЕРБ винаги са отстранявали хората, за които има съмнения. „Специално ГЕРБ не може да ни упрекнете в милост“, заяви той. „Ние преди месеци казахме, че има проблем с боклука. ДАНС се заеха и прокуратурата. Няма да има милост за никого“, заяви Борисов.

Както уточнява tribune.bg, премиерът отказа да коментира открития списък в дома на братя Бобокови.„Всеки може да си направи списък и да си пише, каквото иска“, посочи Борисов. Той очаква Цветан Цветанов да си направи партия и му пожела успех.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.