Клониран кон - първият по рода си, роден в Китай, който се очаква да открие нови възможности за сектора на конния спорт в страната, беше представен в Пекин, съобщи АФП.

Клонирането на състезателни или расови коне вече се практикува в няколко държави от началото на 2000 г., особено с цел генетично подобряване.

Роденият през юни миналата година от сурогатна майка Чжуан Чжуан е създаден в лабораторията "Синоджин" в Пекин с материали от Германия. Той е първият "топлокръвен" кон, роден в Китай и официално лицензиран от Китайската асоциация на конната индустрия.

Топлокръвен е официална класификация за породи леки коне с жив темперамент, предаде БТА.

Клонирането може да помогне за намаляване на цената на развъждането и отглеждането на коне. Производството на коне в Китай чрез клониране би трябвало да намали зависимостта от скъпия внос на коне и по този начин да улесни китайския конен спорт.

Първият в света клониран кон е роден в Италия през 2003 г.

Китайските компании за клониране на животни постигнаха значителен напредък, като вече са разработени технологии за овце, крави, прасета, кучета и котки.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.