Ново силно слънчево изригване е регистрирано сутринта на 11 януари, съобщи ТАСС, позовавайки се на Института по приложна геофизика на руската хидрометеорологична служба Росхидромет.

"На 11 януари в 01:47 часа московско време (00:47 часа българско време) в района 3186 (N25E66) на Слънцето е регистрирано изригване X1.0/2B с продължителност 13 минути. То бе съпроводено с нарушение на късовълновите радиовръзки", се посочва в съобщението.

Слънцето е кълбо от кипяща плазма, чиито повърхностни слоеве постоянно се смесват и в съчетание с високата електропроводимост на материята създават силно магнитно поле, пише БТА.

Интензивността на рентгеновите лъчи от слънчевите бури се означават с латинските букви A, B, C, M, X, като с X се означават най-мощните изригвания.

На 10 януари през нощта и сутринта на Слънцето са настъпили три силни бури от клас М. На 9 януари учените също са регистрирали няколко изригване от клас М и мощна буря от клас Х, която била трета по сила от началото на 2023 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.