Снимка: ЕРА/БГНЕС

Може би малко хора знаят, но Арнолд Шварценегер притежава собствен танк, разказва NOVA TV. Бившият губернатор на Калифорния демонстрира мощта му в ефира на американския ТВ канал CNBC за пръв път преди 5 години.

Машината е създадена за участие в Корейската война и е предадена на австрийската армия, разказа Шварценегер. По онова време той бил на военна служба в Австрия. През 1991 г. той е платил около 20 000 долара, за да транспортират машината до САЩ. „Понякога я показвам на ученици в рамките на програми за извънучилищна дейност. Те могат да управляват танка заедно с мен", сподели актьорът.

Танкът е с дължина 8 метра и височина – 3.3 метра.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.