Здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед, с която позволява провеждането на конгресно-конферентни прояви, семинари и изложения, като в тях се включват и срещи на изложбената индустрия. Те ще позволят използването на едва 30% от общия капацитет на използваемите места при спазване на въведените противоепидемични мерки. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет след срещата на премиера Бойко Борисов с представители на Българското конгресно бюро. Те го запознаха с проблемите на сектора след като той бе напълно блокиран заради пандемията от новия коронавирус у нас. „Пред последната седмица нивото на заболеваемост непрекъснато намалява. От данните, с които разполагат здравните власти, може да предприемем поредната стъпка за разхлабване на мерките и да се разрешат пореден тип мероприятия“, коментира премиерът Борисов.

По-рано здравният министър издаде заповед, с която от 1 юни се регламентира влизането в страната. Тя е свързана с поставянето под карантина на влизащите лица и определя, кои от тях подлежат и кои не на 14-дневна карантина.

Без карантина ще са всички лица, които влизат на територията на България от страни от Европейския съюз (ЕС), от страни по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан), Република Сърбия и Република Северна Македония, членовете на семействата на български граждани, както и лицата, които са във фактическо съжителство с български гражданин, лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства.
Въпреки, че са членове на ЕС или страни по Шегенското споразумение под задължителна 14-дневна карантина остават всички лица, които влизат на територията на страната от следните държави: Швеция, Великобритания, Белгия, Република Ирландия, Португалия, Испания, Италия и Малта. Изключения от горните правила се правят за транзитно преминаващи, медицински специалисти, научни работници и други.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.