Нови 3 случая на COVID-19 са регистрирани в русенския дом за стари хора „Възраждане". Така общият брой на заразените там стана 96, като 86 от от случаите са възрастни хора.

Новите случаи са на мъж на 80 г. и жена на 84 г., приети за лечение в Университетска болница „Канев", както и на 60-годишна санитарка. И тримата са в стабилно състояние.

Излекуваните от коронавирусната инфекция от социалното заведение към момента са 68. Домът е под постоянен контрол от страна на Здравната инспекция и до момента не са открити нарушения на спазването на мерките.

Въпреки това от община Русе коментираха, че през новата седмица предстои отново да се обсъди необходимостта от ревизиране или въвеждане на нови ограничения, съобщи БНТ. .

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.