Снимка: Община Вълчи дол

Община Вълчи дол ще получи допълнителни средства от държавния бюджет за рехабилитация на пътя до село Брестак и за изграждане на спортна зала в града. Това съобщиха от пресцентъра на администрацията. Подписани са споразуменията с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за ремонта на площад „Христо Ботев“ в гр. Вълчи дол, както и за пътя от с. Войводино до границата с община Суворово, информира кметът на Вълчи дол Калоян Цветков, цитиран от БНР.

Одобрен е и проектът за изграждане на спортна площадка за мини футбол, която ще се намира в спортен комплекс „Петко Сираков“, както и за закупуване на нов хладилен автомобил за нуждите на Домашния социален патронаж. „Прецизирахме документация, подадена към Държавен фонд „Земеделие“ за ремонта на 7 улици във Вълчи дол. На първо четене, с проектите, които заварихме, те не бяха одобрени, но сега ремонт ще има“, обясни Цветков.

Акцентът в бъдещата работа на кмета е осигуряване на финансиране за инфраструктура: за водопроводи, за канализация, за улици и тротоари, и за пътища, за обществен превоз, обобщиха от общинския пресцентър. „Приоритет са и социалните проекти, за да може да се осигурят нови работни места...“, категоричен е Калоян Цветков.

Той направи отчет на първите шест месеца управление. "Стабилизирането на финансовото състояние на община Вълчи дол е най-важната задача", посочи Цветков.

"Платили сме всички задължения към старите доставчици. Останаха ни само банковият кредит и безлихвените заеми, които са прехвърляни от сметки в сметки. Имаме указания от Сметната палата да ги върнем до края на мандата. Но моята амбиция е това да стане до края на годината“, допълни той.

Цветков даде пример с месец октомври 2023 г., когато разходите за гориво на общинските автомобили са били 36 хил. лева. За декември същата година те вече са 22 хиляди, допълва кметът. „Намалихме драстично и разходите за авточасти и ремонти. Наложи се и да се разделим с няколко човека, които са получавали нереално високи възнаграждения под различна форма“, обясни Цветков.

На предстоящото заседание на Общинския съвет ще бъдат разгледани 4 от общо 6 акта за начет на стойност близо 100 хил. лева с лихвите на бившия кмет, негов заместник и началника на отдела, отговарящ за европейските проекти, съобщават от пресцентъра на Община Вълчи дол. Те са част от официалния доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция по проверката, започнала през юни миналата година, който включва и актове за 52 административни нарушения, припомнят оттам. На общината е наложен срок до 10.08.2024 г. да предприеме действия по събиране на сумите, информират от администрацията.

Към мерките за укрепване на финансовото състояние на общината Калоян Цветков добавя и предоговарянето на изтегления преди 4 години кредит – при същия срок, но с по-добри лихвени условия. А също и отдаването под наем чрез търг на външния бар до градския басейн във Вълчи дол.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.