Синдикатът на медицинските специалисти обяви, че негови представители ще разпънат от днес палатков лагер пред Министерството на здравеопазването.

"Абсолютно има неглижиране на медицинските специалисти от страна на властимащите. Подписва се НРД, по който страна са само лекари. Ние, медицинските специалисти, отново сме изключени. Нямаме абсолютно никакви правомощия", обясни Мая Илиева, председател на Синдиката на българските медицински специалисти, цитирана от БНР.

Спокойно и без напрежение премина 39-ата вечер на антиправителствени протести в столицата снощи. Основните искания остават непроменени - оставки на правителството и на главния прокурор.

Блокирани продължават да бъдат трите възлови кръстовища в центъра на града - на Орлов мост, при Ректората на "Софийския университет" и при площад "Независимост".

Традиционното шествие по бул. "Цар Освободител" от Министерския съвет стигна до Орлов мост около 21:30 ч. Голяма част от протестиращите започнаха да се разотиват веднага след това, пише "standartnews.com".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.