Стана ясно колко точно ще струва спешната операция на малкия Емо от Варна, която предстои да бъде извършена в турска клиника. Припомняме, че Емилиян претърпя сложна операция на дебелото черво у нас, но се налага втора спешна операция по присаждане на ганглийни клетки в ректума, която в България до момента не е прилагана.

Ето и призивът на майката на момченцето, Силвия Емилова:

"Здравейте, дарители! Преди ден получихме офертата от Турция, болница Мемориал, Истанбул, където ще бъде осъществена операцията на нашия борбен Емилиян по присаждане на ганглийни клетки в ректума! Тя е на стойност 10 900 евро! В проформа-фактурата не е включена цената на хотела, където след операцията ще бъде под наблюдение още една седмица! Допълнително ще ни бъдат предоставени фактури след напускането на хотела! Както и пътните разходи, храна и ежедневните нужди на детето! Моля Ви, призовавам Ви, всички вас, познати и непознати: Който с каквото може да помогне да бъде осъществена операцията на нашето дете и той да заживее нормално сред връстниците си и успешно да завърши втори клас!

Операцията, която ще бъде извършена през ануса, трябва да се осъществи възможно най-скоро, за да няма усложнения. Всичко е организирано, болницата ни очаква! Единствено се налага да бъде събрана нужната сума, която е непосилна за семейството ни. Вярвам и се надявам, че благодарение на вас, отново ще прескочим това ново голямо препятствие в живота ни! Благодаря ви! С уважение и поклон: Силвия Емилова, майка на Емилиян!"

Можете да помогнете като дарите средства:

IBAN в бг левове към Банка ДСК с титуляр Емилиян Красенов Стефанов:

BG48STSA93000026548514

PayPal:silviq_ronkova@abv.bg
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.