Общинските здравни програми за профилактика и рехабилитация на общественото здраве започваха от 15-ти юни при спазване на всички противоепидемични мерки, съобщават от дирекция „Здравеопазване“ към община Варна. Реализацията им целят профилактика на общественото здраве и ранна превенция на различни заболявания, съобщават от “Днес+”.

Общинска програма “Аз успявам“ е насочена към профилактика на детско-юношеското наднормено тегло и свързаните с него заболявания. На децата се извършват пакет от изследвания, изготвят се хранителни режими и се провежда 15-дневна рехабилитация. Изпълнението на програмата ще се осъществява от: „Медицинския център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” ЕООД. Включване се извършва чрез насочване на деца и ученици от медицинските специалисти в детските градини и училища на територията на Община Варна, както и на телефони: 052/613-781; 052/613-782; 052/634-163.

Общинска програма “Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и лечение на гръбначните изкривявания” -за профилактика и рехабилитация на децата с гръбначни изкривявания и деформации на гръдния кош. На децата се извършват изследвания за плоскостъпие и гръбначни изкривявания и се провежда 15-дневна рехабилитация. Изпълнението на програмата ще се осъществява от „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” ЕООД. Включване в програмата се извършва чрез насочване на деца и ученици от медицинските специалисти в детските градини и училища на територията на Община Варна, както и на телефони: 052/613-781; 052/613-782; 052/634-163.

Общинска програма „Хипотерапия и рехабилитация на деца с увреждания и проблеми в развитието” - за деца с увреждания и проблеми в развитието. Хипотерапията е ефективна лечебна физкултура, при която основно средство е общуването на децата с коне и езда. Целта на програмата е да се установят индивидуалните потребности на децата и в зависимост от тях да се изготви програма за хипотерапия под наблюдение на лекари-специалисти, като заниманията се адаптират спрямо индивидуалния потенциал на всяко дете. Изпълнението на програмата ще се осъществява от: „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” ЕООД. Телефони за информация и записвания: 052/613-781; 052/613-782; 052/634-163.

Общинска програма “Скрининг на заболяванията на щитовидна жлеза” - включва ехографско изследване на щитовидна жлеза. Изпълнението ще се осъществява от следните лечебни заведения с посочени телефони за предварително записване: СБАЛОЗ "Марко А. Марков" ЕООД – 052 975 840; ДКЦ ІІІ Варна ЕООД - 052/510-310; 0884/658452; ДКЦ I „Света Климентина“ ЕООД- 052/603 802; ДКЦ 4 "Варна” ЕООД - 052/692 615.

Общинска програма “Скрининг на преканцерози на маточната шийка” - предвидено да се извърши гинекологичен преглед и цитонамазка. Изпълнението ще се осъществява от следните лечебни заведения с посочени телефони за предварително записване: СБАЛОЗ "Марко А. Марков" ЕООД – 052/975 840; ДКЦ „Св. Ив. Рилски“ Аспарухово ЕООД – 052/370-570; ДКЦ ІІІ Варна ЕООД –052/510-310; 0884/658452;

Общинска програма “Скрининг на очните заболявания” - насочена е към две целеви групи – деца до 18-годишна възраст и граждани над 55-години, които все още не са диагностицирани с очно заболяване. Извършват се специализирани очни изследвания. Изпълнението на програмата ще се осъществява от “Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД – тел. за записвания -052 634901

Общинска програма “Профилактика за рака на гърдата” - Изследването се извършва на принципа на термографския метод с течни кристали извеждащ информация в 45 образа. При необходимост ще се извършва и ехография и/ или мамография. Изпълнението на програмата ще се осъществява от: ДКЦ V „св. Екатерина” ЕООД – ГР. ВАРНА - 052/650 568

Общинска програма „Ранно откриване, превенция и профилактика на усложненията от диабета – диабетно стъпало“ - насочена към лица, болни от диабет за превенция на усложнения, свързани с болестта. Извършват се изследвания, консулти със различни специалисти и здравно обучение. Изпълнението на програмата ще се осъществява от: “ДКЦ 4 - Варна” ЕООД – тел. записване – 052/692 615

Общинска програма „Профилактика на онкологични заболявания“ - включва определяне на рисковите фактори и наследствена обремененост, чрез консултация със специалист и преценка за извършване на определено изследване. Изпълнението на програмата ще се осъществява от СБАЛОЗ "Марко А. Марков" ЕООД - 052 975 840.

Общинска програма “Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни вещества” - предвижда провеждане на съпътстващи дейности към програмата за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди. Изпълнението на програмата ще се осъществява от: УМБАЛ „Света Марина” ЕАД – гр. Варна - в сградата на СБАЛПФЗ – Варна ЕООД, ул. „Мануш войвода“ № 11 А.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.