Областният кризисен щаб във Варна реши да се увеличи процентът на леглата във всички здравни заведения в града и региона, които са определени за лечение на болни с коронавирус. Областният управител Стоян Пасев уточни, че решението предвижда поетапно увеличение до петък:

До края на седмицата във всички Диагностично-консултативни центрове във Варна ще се открият Ковид зони, в които ще се тестват пациенти със съмнение за коронавирус.

Засега няма достатъчно антигенни тестове, но РЗИ осигурява необходимите количества, съобщи директорът на РЗИ д-р Дочка Михайлова.

Що се отнася до преминаването на дистанционно обучение на учениците от пети до седми клас, или на цели училища, това ще става според броя на заболелите учители и ученици, засега училищата в Провадия и Вълчи дол, а от днес и в Суворово, ще учат дистанционно, съобщава Радио Варна. 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.