Две паралелки са преведени под карантина, след като учител, който е водил занятията на децата е с установена Ковид-19 инфекция.

За това съобщи директорът на началното училище.

Става дума за 4-ти А и 4-ти Г клас, с които заразеният учител е имал занятия през последните 48 часа.

Децата са под карантина от утре, 21 септември, като съгласно разпоредбите на РЗИ-Варна, тя не важи за техните родители. Учениците ще трябва да останат по домовете си за 14 дни.

Към момента, съгласно разпореждания на РЗИ, не се правят тестове на учениците, но ако се забележи сиптоматика се звъни на личен лекар на децата и той/тя решава какво да прави и как да действа.

Присъственият учебен процес ще се възстанови на 05.10.2020 година, понеделник при спазване на всички нужни мерки, съобщи директорът на училището Стела Петрова.

Учебните занимания ще преминат в дистанционна форма, а учениците ще ползват профилите си от миналата учебна година. Междувременно учителите ще изпратят съобщение с кодовете на класните стаи и инструкции как да се добавят децата към класните стаи.

Списъци на всички ученици с актуален адрес ще бъдат изпратени към РЗИ и подадени към Националната система за Ковид-19, съобщи "Moreto.net".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.