Един служител на Община Варна е с положителна проба с коронавирус, а в момента се установяват контактните лица с него, които ще бъдат изследвани, съобщават от пресслужбата на администрацията. 
За да бъде извършена пълна дезинфекция от обяд сградата на Община Варна ще бъде затворена. От понеделник работата ще бъде възобновена. Заради предстояща дезинфекция на сградата насрочените за днес (26 юни) заседания на комисиите по "Собственост и стопанство" и "Младежки дейности и спорт" се отлагат за понеделник - 29 юни. Те ще бъдат закрити за журналисти и граждани, информират от пресслужбата на Общински съвет-Варна.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.