Пилотираният кораб "Дракон" на компанията на Илон Мъск Спейс Екс (SpaceX) с двама от най-опитните американски астронавти - Дъглас Хърли и Робърт Бенкен беше изстрелян в орбита към Международната космическа станция.

Ракетата носител "Фалкон-9" изведе в орбита "Дракон" в предвидения час, 22.22 ч. българско време, от космическия център Кенеди във Флорида. Полетът до МКС се очаква да продължи близо 19 часа.

Малко по-късно първата степен на ракетата-носител Фалкон-9, която изведе в орбита кораба Дракон, успешно кацна на платформата в Атлантическия океан.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.