Епидемията от COVID-19 задълбочи още повече тежкото положение на социално най-слабите у нас. Според Обществен дарителски фонд за Варна все повече са хората, които се затрудняват дори да купуват най-необходимите хранителни продукти.

Затова 70 домакинства от тях, в това число и родилки в риск от Варна до края на годината ще получат помощ от Обществен дарителски фонд за Варна по програма "Ирис", чиято задача е да запази семействата и децата от изоставяне.

Хуманитарната инициатива „Заедно за бъдещето!“ подкрепи в неделния ден (27 септември) поредните три семейства в тежко положение, които получиха хранителни пакети с основни хранителни продукти, а за учениците бяха осигурени раници, тетрадки и ученически пособия за учебната година.

Събитието се проведе в Енорийският център към Храм св. ап. Андрей Първозвани в квартал “Чайка” във Варна.

От началото на кампанията подкрепените семейства са вече петнадесет, припомня "Радио Варна".

Това са самотни родители, родители на деца с увреждания и многодетни семейства загубили доходи заради пандемията и икономическата криза.

„Заедно за бъдещето“ се реализира от Обществен дарителски фонд за Варна с помощта на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ по Програма „Ирис“.

Целта е да се запазят повече семейства заедно!

Информация за инициативата и как да кандидатствате за подкрепа можете да научите от интернет страницата на Обществен дарителски фонд за Варна: www.odfv.org

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.