Министерството на финансите пусна втори списък с фирми, които могат да търпят санкции заради закона „Магнитски”. Те са 34 на брой и отново са свързани с Делян Пеевски и Васил Божков, съобщава NOVA TV.

26 от дружествата са на Божков, а 8 на Пеевски. При неговите фирми прави впечатление, че всички, които са регистрирани в България, са заличени. Функциониращите са регистрирани в Обединените арабски емирства и Съединените щати.

От Министерството на финансите посочват, че през следващите дни списъкът с фирми може да продължи да се увеличава.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.