Четирима души бяха задържани за търговия с гласове, намерени са списъци с имена и лични данни, както и примерни форми на бюлетини с попълнени квадратчета за партия и за преференция. Това съобщи днес старши комисар Атанас Михов, директор на ОД на МВР - Варна.

Той поясни, че днешните резултати от спецоперацията, която се провежда във Варна и областта, са по линия на противодействието срещу наркотиците, битовата престъпност и търговията с гласове.

Той разкри още, че някои от заловените лица са познати на полицията и са от криминалния контингент. При претърсването на адресите полицаите са открили и пари, в купюри от по 50 и 100 лева, разчети за разходи за деня на изборите, като най-вероятно става въпрос за превоз на избиратели по населени места с автомобили.

При обиските са намерени и наркотици, като количеството и видът им тепърва ще се уточняват.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.