Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще проведе извънредно заседание днес, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Началото е от 11:15 часа, съобщи БТА.

Дневният ред на заседанието включва три точки: проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г.; проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г.; проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Заседанието на НСТС ще се председателства от вицепремиера Мария Габриел, а в него ще вземе участие и министър-председателят акад. Николай Денков.

БТА припомня, че при представянето на параметрите на законопроекта за държавен бюджет за 2023 г. министърът на финансите Асен Василев заяви, че държавният бюджет е разчетен при 3% дефицит на начислена основа и 2,5% на касова основа, заради обстоятелството, че ще получим второто плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост. „Запазва се макрорамката на бюджета, предложена от служебния кабинет, с цел проектът да влезе по-бързо в Народното събрание и да имаме приет бюджет до края на юли“, обясни Василев.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.