Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) обсъди бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2023 година, съобщи БТА. На извънредно заседание в Министерския съвет днес се разглеждат още проектите на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. и на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 година.

Заседанието се председателства от вицепремиера и външен министър Мария Габриел. Премиерът Николай Денков също присъства на заседанието.

В представения на сайта на Министерството на финансите проект на бюджет за НЗОК се посочва, че в областта на здравеопазването продължават усилията за подобряване на профилактиката, превенцията на здравето, с цел гарантиране на качествени и ефективни здравни грижи. По бюджета на НЗОК за 2023 г. са предвидени допълнително над 900 млн. лв. за подобряване на достъпа и осигуряване на здравните потребности на населението.

Тази година са заложени средства в размер на 7 млрд. 27 млн. и 213 хил. лв., посочи по време на заседанието на НСТС д-р Йорданка Пенкова, временно изпълняващ длъжността управител на НЗОК.

Министерството на здравеопазването (МЗ) приема бюджета на НЗОК, каза здравният министър Христо Хинков.

Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) коментира, че се прави плах опит да се промени тенденцията при съставянето на бюджета на НЗОК. За първи път виждаме до 24% ръст на доболничната помощ и на профилактиката, отбеляза той. Досега никога АИКБ не е подкрепяла бюджета на здравната каса, но този път ще го подкрепи символично. Велев изрази удовлетвореност от въвеждането на електронната система в здравеопазването.

Българската стопанска камара (БСК) ще потвърди принципната си позиция за подкрепа на бюджета на НЗОК, каза Добри Митрев от БСК. Той посочи, че в проекта има положителни тенденции. За нас е по-важно в бюджета за 2024 г. тези тенденции да се изразят много по-ясно, каза Митрев. Той отбеляза, че публичните разходи за здравеопазване като дял от БВП продължават да са в диапазона около 4,6% в последните години. Това е наполовина по-ниско от средното за Европа – 7-11%, коментира Митрев.

Доплащанията са в размер на още едни допълнителни 48%, което прави колосална сума в здравеопазването. Разходите извън болничната помощ, за превенция, трябва да бъдат по-високи, каза още той. Не трябва да се допуска гражданите да стигат до болничните заведения, където лечението е много по-скъпо, трябва усилията да са насочени към превенцията, каза още Митрев.

По думите на Цветан Симеонов, от Българската търговско-промишлена палата се въздържат от подкрепа. По думите му има неравномерно съотношение при средствата за профилактика и при лекарствата. Разчитаме на ръководството на МЗ за по-сериозен контрол при изразходване на средствата, коментира още той.

Деян Денев от Конфедерацията на индустриалния капитал в България отбеляза също като положително разчитането на повече средства за доболничната помощ и профилактиката.

От Съюза за стопанска инициатива посочиха, че предложеният проект представя един балансиран бюджет и с неговото изпълнение ще се постигне необходимото финансиране на пакета от дейности, които попадат в обхвата на задължителното здравно осигуряване. Предложеният бюджета на НЗОК ще осигури достъпна, качествена и своевременно медицинска помощ на всички здравноосигурени хора.

Пламен Радославов от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) отбеляза като слабост в бюджета на НЗОК политиката за хората с нарушени здравноосигурителни права, които, по думите му, имат право само на спешна помощ. Следователно проблемът остава за болниците, каза той. Синдикалистът акцентира и върху средствата за медицинските специалисти. Ако продължаваме с такава политика на доходите, няма на кого да ръкопляскаме и кой да ни лекува, заяви той. Радославов каза, че, въпреки критиките, КНСБ подкрепя бюджета на касата.

Президентът на Конфедерацията на труда (КТ) „Подкрепа“ Димитър Манолов заяви, че не е възможно да се очакват революционни стъпки по отношение на бюджета. Според него има добри стъпки в предложения проект на бюджет за НЗОК за тази година. Мнението на Манолов обаче е, че цялостно е сбъркана философията в здравеопазването.

Считаме, че са недостатъчни средствата за издръжка на НЗОК, посочи той. И добави, че големият въпрос е за средствата за увеличение на доходите на работещите в здравеопазването. От КТ „Подкрепа“ също подкрепят бюджета на НЗОК.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.