Медицинските екипи по плажовете във Варна и близките курорти ще работят до края на септември. 27 медицински пункта заработиха на 1 юни. Екипите са отлично подготвени за оказване на първа помощ и работа с респиратори, припомнят от ДКЦ 1, който всяка година обезпечава медицинското обслужване по плажовете.

Голяма част от концесионерите, обаче освободиха част от спасителите заради малкия брой туристи. Близо 60 плажа по Черноморието са безстопанствени това лято, предимно по Южното. Сред най-големите проблеми на тези ивици са липсата на водни спасители. Сред стопаните на плажовете се появи идея за справяне с проблема с липсата на спасители на девствените плажове.

Предложението им е да бъдат предлагани на охраняемите в съседство плажове, защото те имат нужното оборудване за спасителите, имат плавателно средство, както и медицинско лице на разположение. Предложението ще бъде изпратено до министъра на туризма, за да може до следващия сезон процедурата да се задейства.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.