Новите два случая на заразени с Covid-19, за които сутринта съобщи Parallel43.bg са млади жени, присъствали на детски рожден ден. Той се е провел в заведение в голям търговски център в морския град.

Новината потвърди заместник- директорът на РЗИ - Варна, д-р Янка Драганова. Според информация на източници, пожелали анонимност, заразата е донесена на партито от мъж, пристигнал от София. Както съобщава “Днес+”, младите жени са с лека симптоматика и са на домашно лечение.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.