От днес в Австрия влиза в сила нов закон, който прави ваксинацията срещу Covid-19 задължителна за всички над 18-годишна възраст

Австрийското правителство обяви, че ваксинациите са ефективни в борбата с тежките заболявания и че законът е необходим за предотвратяване на бъдещи локдауни. Каролин Едстадлер, министър на ЕС и конституцията, заяви, че правителството е „много наясно, че това наистина е сериозна стъпка и наистина трудна мярка“.

По думите ѝ обаче тя е необходима. „Като политици, ние носим отговорността да гарантираме, че здравната система все още работи, че обществото като цяло ще може да живее нормално“, каза Едстадлер.

На хората, които откажат да се ваксинират, ще бъде наложена глоба от 600 до 3600 евро. Изключения се предвиждат за хората, които не могат да се ваксинират по медицински причини или които са бременни.

Около 72% от австрийците са напълно ваксинирани, припомня БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.