Над 500 души са починали поради заразяване с холера в Хаити, откакто инфекцията се разпространява в страната – от началото на октомври 2022 г. Това съобщи местният новинарски сайт "Аити либр", цитиран от БТА.

По негови данни медиците държат под наблюдение близо 22 000 души, а за 1900 е потвърдено, че са инфектирани.

Хаити – страна с около 10,6 милиона жители, е най-бедната държава в Западното полукълбо. Около 40 процента от населението нямат постоянен достъп до чиста вода. Социално-икономическата обстановка е влошена от висока инфлация, обезценяване на националната валута и сблъсъци между улични банди, в които вече са загинали стотици души, припомня ТАСС.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.