Кметът на град Аксаково инж. Атанас Стоилов отправи своите най-сърдечни поздравления до всички жители във връзка с празника на града.

Програмата днес включва празнична литургия в църковния храм “Свето Успение Богородично”, участие в Третия национален автомобилен събор “Fun fly 2020”, старт на Еко рали и ретро-рали на варненския автомобилен събор за майсторско управление на автомобили.

Довечера празнична заря ще украси небето над Аксаково точно в 22:00 часа.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.