Да помогнем на Жани!

Здравейте, мили хора!

Това е Жани - едно прекрасно и борбено момиче на 17 години от град Аксаково.

През месец август 2017 г. е оперирана в град Плевен от онкологично заболяване на яйчника. Същата година октомври месец са й направени 6 курса химиотерапия. След тяхното приключване през месец февруари 2018 г. всички изследвания са много добри. Но на 14 януари 2020 г. се налага да се премахне и далакът, поради връщане на заболяването. Назначени са още 6 курса химиотерапия. До момента има направени 3, но изследванията не показват очаквания ефект. От Турция предлагат добро лечение за Жани, но са необходими средства, с които семейството не разполага – 32 000 евро.

В тази връзка Община Аксаково, ТС „Аксаково“ и Инициативен комитет ви канят на благотворителен базар „Заедно за Жани".

Жани е талантливо и слънчево дете, което въпреки неприятните странични ефекти от лечението, за миг не сваля своята усмивка от лицето! Тя мечтае за напълно нормални за нейната възраст неща – училище, приятели… и да може отново да посещава любимото си място - залата за народни танци!

Обръщаме се към Вас с молба за помощ и Ви очакваме на площада в град Аксаково на 08.06.2020 г. от 10:00 до 20:00 часа.

Нека заедно да помогнем на Жани, като си купим артикул от базара или пуснем средства в кутиите за дарения!

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.