Премиерът Бойко Борисов е на посещение във Варна. Заедно с кмета на града Иван Портних е на обиколка в града, за да провери как се реализират значими проекти. 

Бойко Борисов съобщи, че усилено продължава да се строи магистрала "Хемус" в участъка около Търговище, а от другата седмица започва работа и в двете посоки от Велико Търново.

Той посети МБАЛ "Света Анна", където видя обновените операционни. Веднага след това инспекцията продължи към спортните съоръжения в града, предаде Радио Варна.

 

Очаквайте подробности!

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.