В последния ден преди ваканцията си, депутатите гласуваха новите членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). В областта на енергетиката избран беше Владко Владимиров, който и до момента беше член на КЕВР.

Вторият избран за член на регулатора беше Димитър Кочков. Той до сега беше в комисията с ресор ВиК. Кочков е предложение на БСП.

Третият избран беше Георги Добрев за комисар в областта на икономиката. Той беше кандидат и в областта на енергетиката. Добрев е кандидатура на ГЕРБ, той е юрист, бил е в борда на директорите на "АЕЦ Козлодуй нови мощности", а до момента беше в БЕХ.

Второто място в областта на енергетиката ще бъде гласувано през септември на нова процедура, тъй като членовете не събраха нужните гласове, за да бъдат избрани. Кандидатите в тази област бяха Валентин Терзийски, Георги Добрев и Кремен Георгиев. Терзийски беше кандидатура на ГЕРБ. Той получи 3 гласа "за" и 135 - "въздържали се".

Кремен Георгиев беше кандидатурата на ПГ на ПП "Воля". Георгиев в момента е председател на Асоциацията на топлофикационните дружества и е бивш шеф на столичната топлофикация. Той получи "123" гласа "въздържали се", а при второто гласуване получи 16 гласа "за" и 118 - "въздържали се".

Кандидатурата ГЕРБ за сектор "Енергетика" на Евгения Харитонова е оттеглена.

Второто име за член на КЕВР, внесено от парламентарната група БСП, беше Любомир Денчев за член на КЕВР със стаж в областта на икономиката. Денчев е бивш шеф на "Булгаргаз", когато беше холдинг, на негова база се учреди Българския енергиен холдинг.

След като Пламен Медаров оттегли кандидатурата си за председател на регулатора, нито една партия не предложи нова кадидатура за поста. Изборът на председател вероятно ще се състои през септември, когато Народното събрание ще възобнови работата си, допълва “24 часа”.

Снимка: “24 часа”

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.