От 1 януари в много населени места в страна ще се плаща по-скъпа вода. 15% е средното поскъпване на ВиК услугите, съобщиха Агенция „Фокус” и БНР.

За Варна новата цена за питейната вода е 5,48 лева за кубик. Това реши Комисията на енергийно и водно регулиране на последното си заседание за миналата година.

Досегашната цена бе 5.00 лева за кубик питейна вода, като последната промяна в цената на ВиК услугите бе от 1 януари 2023 г.

Най-драстично е поскъпването за клиентите на "ВиК - Берковица" - 80%, на "ВиК – Сливен“ - над 40% и "ВиК - Видин" - 31%.

Около 20-процентен скок на цената има в Габрово, Благоевград, Бургас, Велико Търново, Враца, Ловеч и Монтана. В Бургас цената на кубик вода става 5 лева от 1 януари. Над 5 лева кубикът вече ще струва и във Варна, Русе, Смолян, Ямбол, Хасково, Стара Загора.

Първенец по най-скъпа вода в страната е Разград - от днес кубикът ще струва 6.08 лв.

В повечето региони цените на водата ще варират между 3 и 5 лева. От 10 до 15% по-висока ще е цената за областите Добрич, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Разград, Русе, Смолян, Търговище и Ямбол. Под 10% е увеличението за Варна, Перник, Плевен, Силистра, Стара Загора и Шумен.

Само за София решението за актуализация на цените е отложено, защото бизнес планът на концесионера "Софийска вода" все още не е одобрен от регулатора. Разчетите на "Софийска вода" показват увеличение от 22,5% - от 2.94 лв. на 3.60 лв. за един кубик. В същото време КЕВР одобри 8% ръст на цената за Софийска област до почти 4 лева.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.