На варненското ларго, заключено между бул. "Сливница" - хотел "Черно море" и Фестивален и конгресен център – Варна, бе открита за 11-ти път “Алея на книгата”. В културното пространство на града вече отвориха балдахините си 19 шатри, в които над 50 български издателства представят своята книжна продукция.

„Алея на книгата” е уникален формат, който през последните години се утвърди като най-мащабното пътуващо книжно изложение в страната.

Началото бе положено в морската столица съвместно с община Варна, като всяка година изложението утвърждава позицията си на любимо културно събитие от летния афиш на града.

Неизменна част от мащабната културна проява е Литературният кът на открито, изграден на пешеходния бул. „Сливница” на пресечката с ул. „Стефан Караджа” специално за изложението. Освен домакин на откриването той представлява и място за срещи между автори, издатели и читатели.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.