По повод на международния ден на рибарите и риболова, 27 юни, на Морска гара - Варна ще бъде представен първия фотографски проект за потенциала и невидимото от брега лице на риболова в Черно море. В изложбата "Навътре: среща отблизо с черноморския риболов” варненци и гости на града ще могат да видят риболова и рибарите в нашето море - такива, каквито са днес, отвъд клишетата и фалшивите образи. Изложбата ще бъде открита за посетители на 27 юни, допълва Moreto.net., и ще продължи до 11 юли.

В нея са включени над 40 фотографии на Неделчо Хазърбасанов и представят по неповторим начин съчетанието между репортажната актуалност на сюжетите и ретро-естетиката на лентовата фотография. Кадрите в изложбата показват трудното ежедневие на екипажите на риболовните кораби „Лаврак“ и „Барбун“.

За да отбележат международния празник, за пръв път на Морска гара ще акостира и флотилия от рибарски кораби, които са част от сдружение „Черноморски изгрев“. След това те ще бъдат отворени за посетители.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.