„Новата експозиция от картини, които представяме във Военноморския музей са от фондовете на Исторически музей – Балчик и са на морска тематика. Творбите са създадени през последните 10 години.Нарекохме я „Море и брегове“. Това съобщи директорът на Военноморския музей във Варна Марияна Кръстева. И припомни, че изложбата е част от проявите, посветени на 141 г. от създаването на българския Военноморски флот.

От своя страна Радостина Енчева от Историческия музей в Белия град допълни, че ценителите на изкуството могат да видят творби на известни наши и чужди художници - Андрей Янев, Дарина Янева, Силви Пасева, Петър Савов, Генади Гавраилов и други.

Творбите са дарени на музея от участието им през годините в двата ежегодни пленера, които се провеждат в града – „Художниците на Балчик“ и „Европейски хоризонти“.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.