В Гърция не липсваше насилие по време на демонстрациите в десетки градове срещу правителствените планове за ограничаване на обществените протести, съобщи БНР.

Пред парламента в Атина демонстранти хвърляха запалителни бомби, а полицаите отвърнаха със сълзотворен газ и светлошумови гранати.

Протестите са предизвикани от законопроект, който ограничава събиранията, за да не се пречи на уличното движение и търговската дейност.

Снимки: ЕПА/БГНЕС

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.