Програмата „Седмица на Родос“, която представлява финансова подкрепа за безплатно настаняване на засегнатите от пожарите на острова туристи през юли миналата година, е един добър пример за това как може да бъде решен потребителски казус, възникнал при форсмажорни обстоятелства. Коментарът е на основателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова.

Понякога се стига до дела заради незаконосъобразни опити от страна на търговци за позоваване на непредвидени обстоятелства и на това основание освобождаване от задълженията им към техните клиенти. Сега имаме обратният пример – как с добра воля може да се намери решение, което едновременно да компенсира туристите и да намали разочарованието им неприятната ситуация, но и да подпомогне пострадалите хотели.

Подкрепата представлява предоставяне на електронни ваучери за безплатен едноседмичен престой на туристите, които през юли миналата година са били отседнали в евакуирани по време на горските пожари на остров Родосхотели. За получаването на ваучерите е необходимо регистриране в Регистъра на бенефициентите и подаване на заявление за участие в изпълнението на проверката. За улеснение на туристите е създадена платформа, чрез която да подадат своето заявление. След проверка от страна на Министерството на туризма в Гърция и потвърждаване на обстоятелството, че са били отседнали в евакуиран хотел на острова през изрично посочения период, всеки ще получи имейл с покана за регистрация.

След регистрацията в Регистъра на бенефициентите туристите ще получат уникална хипер връзка, за да подадат заявката си за участие в програмата. С нея те трябва да декларират определени обстоятелства, сред които са данни за тях и каква е била категоризацията на хотела, в който са имали резервация през миналото лято. Също така е необходимо да посочат в кой от двата предложени периода предпочитат да се възползват от 7-те последователни дни безплатен престой: до 31.05.2024 г. или между 1.10.2024 г. – 15.11.2024 г. Важно обаче е преди това да се свържат с хотела, за да потвърдят наличността на стая.

Когато туристът пристигне в хотела, е-ваучерът се валидира чрез приложението и данните за него се потвърждават от хотела. За успешното валидиране е необходимо въвеждане на еднократна парола, изпратена до имейла на туриста.

Преотстъпване на е-ваучера на друго лице не се допуска. При регистрация за участие в програмата и анулирате от страна на туриста, няма възможност за повторна резервация за безплатен престой по тази програма.

Следва да се има предвид и че бенефициенти на тази програма не могат да бъдат лица, отседнали в квартира под наем на Airbnb.

Платформата за участие в програмата се достъпва през тази връзка: https://vouchers.gov.gr/rodos-week, а допълнителна информация може да се получи на телефон +30 215 215 7822.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.