Чуждите туристи това лято ще дойдат най-рано след 15-20 юли. Това прогнозира в ефира на БНТ Константин Занков от Института за анализи и прогнози в туризма. „Има много резервации. Ще дойдат туристи от съседни страни – Румъния и Сърбия. От Германия и Русия обаче ще има големи спадове. В момента е важно да се рекламираме като сигурна дестинация, защото най-малко сме засегнати от Ковид-19“, казва той.
„Това ще бъде най-трудният сезон от много години насам. Туризмът първи пострада от пандемията и последен ще се възстанови. Важното е да се покрият разходите на предприемачите в туризма. Правилната стъпка е хотелите да отворят и да работят при ниска заетост“, смята Занков. Според експерта, цитиран от “Moreto.net”, трябва да се стимулира вътрешният туризъм, като най-безопасен. Сега има засилен интерес към спа и селския туризъм.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.