Кампания търси екопотребителите на варненските пазари, за да ги покани да участват в мащабна акция срещу найлоновите торбички.

Всеки клиент, пазаруващ с многократна торба, ще има възможност да се снима с нея и да призове и останалите потребители да пазаруват екологично. За това, че е отговорен към опазването на околната среда, той ще получи награда - торба от 100% лен с логото #НеМерсиНосяСи.

Кампанията „Ела с торба! Вземи още една“ се провежда от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие по повод Международния ден без найлонови торбички – 3 юли. Вчера тя стартира от пазар „Чаталджа“.

Днес акцията ще започне в 10.00 ч. от пазара в кв. „Аспарухово“, ще продължи в „Младост“ – в 11.30 ч., и във „Владиславово“ – в 13.00 ч.

„Ела с торба! Вземи още една“ ще завърши на 4 юли от 11.00 ч. на Фермерски пазар пред Фестивалния и конгресен център.

Това обаче няма да е краят на кампанията „#НеМерсиНосяСи 2021“.

Снимките и посланията на екопотребите от всеки пазар ще бъдат публикувани във Фейсбук (facebook.com/ecovarna).

До 10 август всеки ще може да вдигне палец за някои от тях. Пазарът събрал най-много харесвания, ще се превърне в „Любим пазар за покупки с еко торба“ и ще получи рекламно пано и грамота.

Заедно със забавния момент на играта, доброволци ще проведат информационна кампания за вредата от еднократните торбички за пазаруване. Всеки потребител и търговец на пазарите на 2, 3 и 4 юли ще получи 16-страничен информационен бюлетин с любопитни и интересни материали за вредата от употребата на еднократни торби и за личната отговорност на всеки към опазването на нашия общ дом - Земята.

По данни на Министерстовота на околната среда и водите в момента у нас се използват средно по 70 броя найлонови торбички нa чoвeĸ гoдишнo. В бройката обаче не влизат торбичките без дръжки, които масово се употребяват в хипермаркетите и по пазарите. Найлоновите торбички не се рециклират, а завършват пътя си на сметището, в заводите за изгаряне или сред природата. Според изследванията 50% от замърсяването на плажовете, океаните, планините се дължи именно на еднократните пластмасови продукти, като торбички, прибори, бъркалки, чаши.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.