Японският петролен танкер, който причини екологична катастрофа при засядане в коралов риф край остров Мавриций, се разцепи на две, съобщи БТА
.
"От тази сутрин сигурността бе засилена по цялата брегова линия. Това е абсолютно извънредно положение", заяви независимият екологичен консултант Сунил Корваркасинг след преглед на заснети с дрон кадри на кораба.
По думите му в надпревара с времето хеликоптери летят между кораба и брега от началото на деня, за да изтеглят останалото в него гориво.

Танкерът, който на 25 юли заседна край острова в Индийския океан, изхвърли около 1 000 тона петролно гориво в крайбрежните води на популярния за медени месеци курорт - район, в който се срещат много рядка флора и фауна.

В четвъртък японската компания Нагашики шипинг (Nagashiki Shipping), отговорна за катастрофата, съобщи, че отстраняването на оставащите 3 000 тона гориво от кораба почти е приключило. Не е известно колко гориво е останало на кораба към момента, съобщава "Дневник".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.