Световният шампион От Тенак (Естония, Хюндай) спечели домашното Рали Естония, четвърти кръг от световния шампионат.

Естонецът поведе на старта и постепенно увеличи аванса си, за да финишира първи в 17-те скоростни отсечки с време 1:59.53,6 часа.

Втори завърши неговият съотборник в Хюндай Крейг Брийн от Ирландия с изоставане от 22,2 секунди.

Трети е Себастиан Ожие от Франция с Тойота на 26,9 секунди след водача.

В генералното класиране води Ожие със 79 точки, следван от Елфин Еванс (Великобритания/Тойота) 70, Тенак 66 и др., съобщи БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.