69-тото Държавно първенство за настолни корабни модели – клас „С“ се провежда в дните от 6-ти до 9-ти август включително т.г.в гр. Каварна. Градът е домакин за 21-ва година на това спортно събитие,организирано от Българската федерация по корабомоделен спорт, община Каварна и Спортен клуб „ Вимпел“-Каварна.

В залите на ХГ „ Христо Градечлиев“ са изложи модели от клас“С“ от осем подгрупи.Няма участие на „С-4“ – миниатюрни модели – уточни ръководителят на СК“Вимпел“ – Стоян Василев. В спортното събитие участва клубове от градовете: Русе, Варна, Димитровград, Пазарджик, Благоевград и домакините от Каварна.

Те ще представят своите над 20-ет настолни корабни модели, които ще се оценяват от съдии с републиканска категория – председател Николай Узунов / Варна /, и членове : Арсен Арсенов / Димитровград/ и Атанас Атанасов /Каварна/.

На Средната буна / плажа на Каварна / се провежда и Държавно първенство за радио – управляеми яхти – КЛАСИ – F5-ІІ кръг. Шест участника от клубовете на гореспоменатите градове представят своите осем радио-управляеми яхти. Съдийската комисия се води от председателя Надя Липчева .

6-ти август е организационен ден,в който регистрацията се извършва до 16.00 часа в изложбената зала на галерията за настолни корабни модели,Техническата конференция е от 14.00 до 16.00 часа,след това е настаняването на съдиите и участниците. За радио-управляемите яхти – регистрацията е до 14.00 часа същия ден.

След нея – техническа конференция и от 15.00 до 18.00 часа тренировка на буната. Тържественото откриване на първенството е на 7-ми август в 9.00 часа пред ХГ „Хр.Градечлиев“, от 10,30 до 18.00 ч. ще се оценяват моделите от съдийската комисия, а от 18,30 ще се проведе Общо събрание на Секция „С“ в Клуба на пенсионера.

Стартовете на радио управляемите яхти от класовете F–5M и F–5E са от 11.00 до 17.00 часа. На 8-ми август / събота /моделите на настолните кораби се оценяват от съдийската комисия 9.00 до 18.00 часа. Същият ден от 11.00 до 16.00 часа са стартовете на радио управляемите яхти от клас F-5-10, а от 17.00 до 18.00 часа евентуално дамска регата.

В 20.00 часа е заключителната вечеря за всички участници и съдии.Зрителите могат да посетят изложбата на корабните модели в часовете от 10,30 до 18.00 часа в дните на първенството в галерията, и да наблюдават стартовете в акваторията под н. Чиракман на радио управляемите яхти от 11.00 0о 17.00 часа .

В неделя от 10.00 часа отново пред Художествената галерия ще бъде обявено крайното класиране от първенството, на заелите призови места ще бъдат връчени награди и таз годишното първенство ще бъде закрито. Наградният фонд от купи,медали и грамоти е осигурен от Ротари Клуб – Каварна. Основната цел е участници, гости, зрители и организатори да останат верни на зародилата се традиция – малкия флот да има сигурен пристан в Каварна за години наред – това е и желанието на ръководителя на клуб „Вимпел“ – Стоян Василев,` съобщи Радио Варна.

Снимка: kavarna.bg

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.