Снимка: БНР

57-годишен врачанец блъсна с колата си украинка в Приморско, съобщават от ОД на МВР. Произшествието е станало при извършване на ляв завой.

62-годишната пешеходка е получила охлузвания, прегледана е в болница.

Тя е със статут на бежанец, отседнала в Приморско.

Работата по случая продължава, уточнява БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.