Община Вълчи дол стартира допитване до своите жители относно идеи за иновативни проекти, свързани с опазването на околната среда и повишаване на екологичната култура, които могат да бъдат реализирани по Националната кампания "Чиста околна среда - 2024“, съобщи Агенция „Фокус”. Тя се организира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, средствата от което допълват успешно тези от Европейските фондове при споделено управление.

Предложенията могат да бъдат свързани с реализирането на някоя от следните дейности: изграждане и/или възстановяване на детски площадки и зони за отдих; фитнес уреди на открито; озеленяване; изграждане на скални цветни кътове и еко кътове – беседки, барбекюта; ремонт на алеи, настилки, осветление с лед лампи; поставяне на стойки за велосипеди; ремонт на чешми или фонтани; почистване и облагородяване на терени до воден обект.

Всеки, който има предложение, може да го изпрати на имейл iphd@valchidol.bg или да го отправи до съответния кмет на кметство най-късно до 13.02.2024 г., посочиха от Областния информационен център във Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.