Мъжът от Варна, с положителна проба за COVID-19, се е заразил вероятно при пътуване в Родопите, съобщи за Moreto.net д-р Янка Драганова от РЗИ-Варна. Когато е приет в инфекциозна клиника, 55-годишния мъж е бил в задоволително общо състояние. По този повод д-р Драганова съобщи, че той е преместен е в отделението за интензивно лечение на УМБАЛ "Св. Марина". Варненецът не е пътувал в чужбина, движението му е било в района на Родопите, в Пловдивска област.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.