Вариант №1 беше изтеглен в Министерството на образованието. Изпитът няма да бъде на модули. Учениците ще отговорят на 26 въпроса. Част от тях са с варианти на отговори, от които децата могат да избират един. В последния имат задача да създадат текст. Заради епидемията с коронавируса част от изпитния материал отпадна, уточняват от Petel.bg.

Изпитът започна в започва в 9:00 ч. и е с продължителност 150 минути. Децата трябваше да влязат в училищата най-късно в 8:30 ч. Те трябваше да носят документ за самоличност, служебна бележка за допускане до външното оценяване, химикал, предпазна маска или шлем. На влизане в училищата ръцете им бяха дезинфекцирани, а температурата им премерена.

На изпита се явят и 17 ученици, които са под карантина. Те ще бъдат отделени в една стая и няма да имат досег със своите връстници, обясни заместник-министърът на образованието Таня Михайлова, която отбеляза, че тези деца не са диагностицирани с коронавирус, а са били контактни с инфектирани хора и затова са карантинирани.

Прилагаме опита, който придобихме с епидемиологичните мерки по време матурите на дванадесетокласниците, заяви Михайлова пред бТВ. Маските са силно препоръчителни, тъй като учениците ще са в една стая, макар между чиновете да има определеното от заповедите разстояние. Все пак те могат да махнат своите маски, ако решат.

На всички ученици ще бъде премерена температурата на входа на училището. "Все пак да вдигнеш температура преди изпит може да е резултат от емоция и напрежение", отбеляза заместник-министър Михайлова и обясни, че тези седмокласници също ще имат възможност да се явят на изпит, но отделени от другите в определена стая.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.