Резултатите от матурите са малко по-високи от предишната година. Това обяви пред БНТ министърът на образованието Красимир Вълчев. Според него това е свързано с трудността на изпита. Значително по-високи са резултатите по английски, а малко по-високи са тези по български език и литература.
Според Вълчев това показва, че обучението в електронна среда не е повишило средните резултати от матурата. На 17 юни ще бъдат изнесени по-подробни данни за изпитите.
От своя страна Вълчев обобщи, че като цяло обучението в електронна среда се е провело добре и системата е направила значителен скок.По негови думи около 73% от учениците са учили синхронно, като 2/3 от тях са били по-мотивирани. 1-2% обаче въобще не се били обхванати.
Ще имаме 600 иновативни училища, допълни Вълчев. Той все пак призна, че присъственото образование остава най-доброто и изрази надежда, че от 15 септември учебната година ще стартира нормално. Относно националното външно оценяване министърът припомни, че близо 60 000 седмокласници ще се явяват на изпити, като единственото различно нещо при провеждането им ще бъдат мерките за дистанция.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.