Управляващите с умерен отговор на исканията на президента Румен Радев за оставка на правителството и главния прокурор. Томислав Дончев, Деница Сачева и Красимир Каракачанов дадоха пресконференция в сградата на Министерски съвет и изрично отказаха да искат оставка на президента.

„Аз няма да кажа, че правителството иска оставката на президента, няма да има огледална реакция. Това би ни вкарало в още по-тежка институционална криза. Президентът има повече от година до края на мандата си и държа да си изкара мандата, въпреки че съм несъгласен с голяма част от тезите му. Не очаквайте от мен да хуля президентската институция“. Това заяви вицепремиерът Дончев.

Според него искането на президента за правителствена оставка може да се тълкува само като: „Искам цялата власт сега“. Заместник министър-председателят призова Радев ясно заяви, какво би искал да прави с тази власт.

„Искам да призова към малко повече мъдрост – особено политиците. Живеем в държава, където емоциите се разпалват лесно, има точка, при която връщането назад е много трудно. Напомням, че Министерски съвет не е на Борисов, какво и президентството не е на Румен Радев. Те са на България. И искам да призова всички да пазим държавата, защото ние друга държава си нямаме“, заяви Дончев.

Красимир Каракачанов коментира, че на протеста е имало платени провокатори.

„Чух, че президентът призовава полицаите едва ли не да не изпълняват заповедите на своя министър, но не чух призив към добре организираните групи провокатори, които съзнателно атакуваха полицията, хвърляйки бутилки и други предмети и направиха опит щурмувайки да пробият кордона на полицията. Това бяха добре организирани провокатори“, заяви той, цитиран от "tribune.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.