„Опитваме се да планираме, организираме, финансираме по най-добрия начин всичко, което има да се случва във Варна и около Варна в следващите 4-5 години. Има амбиции, от страна на общината, на ръководствата на всички академични институции в града и на други фактори Варна да се развива дръзко. И държавата трябва да осигури цялата възможна помощ това да се случи – целенасочени инвестиции в научна инфраструктура през следващите години. Това са сложни мероприятия, затова имаме поредица от срещи тук.“ Това заяви днес Томислав Дончев, заместник министър-председател, който бе на работно посещение във Варна, съобщи “live.Varna.bg”.

Домакин на срещата бе кметът на морската столица Иван Портних, а темата по която бяха разисквнанията: „Варна – град на знанието. Траектория на развитие на града към зелена, социална, дигитална иновативна Европа“, В нея взеха участие Деница Николова, зам.-министър на МРРБ, Христо Иванов, зам.-кмет на Община Варна, Свилен Спасов, съветник на кмета на община Варна, проф. д-р Валентин Игнатов, ректор на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна; проф. д-р Красимир Иванов, председател на Асоциацията на университетските болници в България; флотилен адмирал Боян Медникаров, началник на ВВМУ „Н. Вапцаров“; доц. д-р Силвия Благоева, зам.-ректор на Икономическия университет, Светла Костадинова, директор на Института за пазарна икономика и други представители на академичната общност.

По време на срещата бяха представени новите проекти на Варна, за които се търси финансиране – нов образователен кампус с нова сграда на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ и реконструкции на Професионалната техническа гимназия и на Професионалната гимназия по електротехника; новата сграда на Регионалната библиотека „Пенчо Славейков“; изграждане на конгресен и експо център в зоната на пристанището; икономическа зона „Варна“; квартал на иновациите в района на „Малка чайка“; втори мост над Варненското езеро; разширението на бул. „Цар Освободител“ с изграждането на електрически транспорт.

Проекти бяха представени и от Медицинския университет - сред които изграждане на нова Инфекциозна клиника и на нова Клиника по онкохематология, както и от Висшето военноморско училище. По време на срещата вицепремиерът Томислав Дончев заяви, че потенциалът на Варна е уникален. „Градът дава почти 10% от БВП на страната, но аз съм убеден, че това би могло да бъде много повече именно заради потенциала от университети и студентите, които се обучават в тях. Работим по всички тези неща – за уникално научно-лабораторно оборудване, за изграждане на нов сграден фонд, с може би високотехнологичен център“. Той подчерта, че инвестициите в научна инфраструктура са изключително коварни, защото в много от случаите няма адекватен сценарии как да се използва в бъдеще и най-вече какви приходи ще генерират. „Дори да е изградено с публично финансиране, едно уникално съоръжение трябва да носи приходи и поне в частична степен да се самоиздържа. Затова трябва да бъдем умни и всичко това да трябва да бъде планирано и бързо, и внимателно. Пари ще има, аз искам те да бъдат инвестирани по най-добрия начин. Акцент в следващите години, освен политиките по декарбонизация и енергийна ефективност, ще бъдат иновациите. Затова екипът, който работи във Варна, трябва да е готов с максимална степен на конкретика до края на 2020 г.“, заяви той.

„Благодаря на вицепремиера Дончев за високата оценка за възможностите на Варна. Проведохме интересна среща днес, утре предстоят други, по време на които с представителите на академичната общност представяме визията за бъдещото на града ни. Варна има уникални дадености, и както неведнъж съм казвал, основният капитал са младите образовани хора в шестте университета . На тази база с развитието на инфраструктурата, с поетапното изграждане на магистрала „Хемус“, пътищата за развитие на Варна са ясни – икономика с повече знания, с повече добавена стойност. Имаме много висока степен на готовност на това, което искаме да се случи в града ни в следващите две години. Тези срещи са всъщност възможност да адаптираме в конкретика проекти, които заедно сме набелязали, в съответствие с изискванията на съответните програми в новия програмен период“, заяви кметът Иван Портних.

Снимка: “Live.Varna.bg

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.