Дискотеките и нощните клубове са сред най-опасните места, защото там вероятността да се заразите е голяма, предупреди представител в Световната здравна организация. Ако имате възможност, не ходете.

Никога не сме говорили толкова сериозно за тези заведения, колкото в последните дни, защото те сега са основно място за разнасяне на заразата, твърдят от СЗО.

Числото на заразените в света от коронавирус тази сутрин превиши 15 400 000 души, болните са в 188 страни, припомня “standartnews.com”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.