Същински ужас преживял Симеон Сакскобургготски при посещението си в Рила миналия уикенд. Това съобщи самият той в своя официална позиция по повод случая с багерите край Седемте рилски езера.

"Царицата и аз се разходихме в Рила. Търсехме почивка сред хубавата ни природа. Боровец - един световен планински курорт. Но вместо да се насладим на спокоен следобед, изтърпяхме същински ужас!", посочва той.

Случаят е станал над курорта, в посока хижите "Марица" и "Заврачица", уточнява "News.bg".

По думи на Сакскобургготски е много силно казано да се твърди, че става въпрос за "път".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.