Снимка: 24 часа

Навръх 114-ата годишнина от обявяването Независимостта на България внукът на цар Фердинанд - Симеон Сакскобургготски, посети Велико Търново, съобщава NOVA TV. „Трябва да се съобразяваме с историята и най-вече с уроците и поуките от нея", каза Сакскобургготски.

Той коментира и войната в Украйна. „Тежко, неприятно и жалко е, че в 21 век имаме такъв момент, и то в Европа", заяви Сакскобургготски.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.